Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2022L

Kod przedmiotu26S2O-SMPD4
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzygotowywanie pracy magisterskiej. Referowanie poszczególnych rozdziałów. Korekta merytoryczna i techniczna tekstu pracy dyplomowej
Opis wykładówIA:Przygotowywanie pracy magisterskiej. Referowanie poszczególnych rozdziałów. Korekta merytoryczna i techniczna tekstu pracy dyplomowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi