Technologia informacyjna w warsztacie historyka

Information technology in a historian's workshop

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-TIWH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńStudent nabiera wiedzę z zakresu podstaw nauk informatycznych oraz sposoby praktycznego zastosowania technik komputerowych
Opis wykładówIA:Student nabiera wiedzę z zakresu podstaw nauk informatycznych oraz sposoby praktycznego zastosowania technik komputerowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wrycza S., Podstawy informatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000 2) Nowakowski Z., ECUK Użytkowanie komputerów, PWN, 2007 3) Kopertowska M., ECUK Przetwarzanie tekstów, PWN, 2007 4) Wojciechowski A., ECUK Usługi w sieciach informatycznych, PWN, 2006 5) Sikorski W., ECUK Podstawy technik informatycznych, PWN, 2007 6) Borusiewicz A., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu, 2010 7) Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012 8) red. nauk. Henryk Bednarczyk, Elżbieta Perzycka, Czesław Plewka, Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej w edukacji, Oficyna Wydawnicza Centrum Doradztwa i Doskonalenia, 2005 9) Ochodek B., Technologia informacyjna w dydaktyce przedmiotów humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2006 10) Nowakowski Z., Technologia informacyjna w internecie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi