Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-TZJALN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTłumaczenie tekstów z zakresu historii (XVI-XVIII w.) o różnym stopniu trudności z języka angielskiego na język polski. Praca z wykorzystaniem tekstów niemieckich - literatury, czasopism i stron internetowych. Praca z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów w języku niemieckim z XIX i XX wieku
Opis wykładówIA:Tłumaczenie tekstów z zakresu historii (XVI-XVIII w.) o różnym stopniu trudności z języka angielskiego na język polski. Praca z wykorzystaniem tekstów niemieckich - literatury, czasopism i stron internetowych. Praca z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów w języku niemieckim z XIX i XX wieku.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi