Translatorium z języka łacińskiego

Translation studies in Latin

2021L

Kod przedmiotu26S2O-TZJLa2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi