Translatorium z języka łacińskiego

Translation studies in Latin

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-TZJLah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZajęcia poświęcone są doskonaleniu sztuki tłumaczenia łacińskich tekstów źródłowych oraz zdolności interpretacji i analizy zawartych w nich informacji. Praca z tekstem źródłowym na bazie metody gramatyczno-tłumaczeniowej: Gaius Plinius Secundus, Naturalis historia 8, 33 - De basilisco; 8, 11; 8, 28 – De elephanto. Adamus Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum 4, 19. Symposium in Universitate Ludovico-Maximilianea Monacensis, anno 1873. Sextus Iulius Frontinus, Strategemata I – 3,1; 5,20; 7,2; IV – 7,1; 7,16. Hildegardis Bingensis, Causae et curae IV – De epylempsia. Epigrafika katedry fromborskiej – inskrypcje, epitafia, płyty nagrobne. Lex Salica – VII 1,2,3; XIV 1,3,8,9; XLVII 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; XLVIII 2, 3, 4, 5
Opis wykładówIA:Zajęcia poświęcone są doskonaleniu sztuki tłumaczenia łacińskich tekstów źródłowych oraz zdolności interpretacji i analizy zawartych w nich informacji. Praca z tekstem źródłowym na bazie metody gramatyczno-tłumaczeniowej: Gaius Plinius Secundus, Naturalis historia 8, 33 - De basilisco; 8, 11; 8, 28 – De elephanto. Adamus Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum 4, 19. Symposium in Universitate Ludovico-Maximilianea Monacensis, anno 1873. Sextus Iulius Frontinus, Strategemata I – 3,1; 5,20; 7,2; IV – 7,1; 7,16. Hildegardis Bingensis, Causae et curae IV – De epylempsia. Epigrafika katedry fromborskiej – inskrypcje, epitafia, płyty nagrobne. Lex Salica – VII 1,2,3; XIV 1,3,8,9; XLVII 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; XLVIII 2, 3, 4, 5.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, t. -, Universitas, 2001, s. - 2) Red. K. Kumaniecki, Mały słownik łacińsko-polski, t. -, PWN, 1997, s. - 3) Wilczyński T. Zarych T., Rudimenta Latinitatis, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 4) J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, t. -, PWN, 2010, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi