Warsztat naukowy historyka

Scientific Workshop of the historian

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-WARSZNHISh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Topolski J., Wprowadzenie do historii, t. x, Poznań, 2001, s. x 2) Ropolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, t. x, Poznań, 2008, s. x 3) Przelaskowski R., Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865-1900). Kompendium dokumentacyjne, t. x, Warszawa, 1968, s. x 4) Stobiecki R., Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna, ale skomplikowana, t. x, Warszawa, 2007, s. x 5) Rutkowski T.P., Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, t. x, Warszawa, 2007, s. x
Literatura uzupełniająca
Uwagi