Wykład do wyboru

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-WW2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie „system medialny”; cztery teorie prasy; „idealne modele” systemów medialnych D. Hallina i P. Manciniego; Brytyjski system medialny; Amerykański system medialny; Francuski system medialny; Rosyjski system medialny; Niemiecki system medialny Hiszpański system medialny; system medialny Włoch; systemy medialne wybranych afrykańskich krajów…
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adamowski, Alicja Jaskiernia, (red.), Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju? , Warszawa, 2012 2) Adamowski, Alicja Jaskiernia, (red.), Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe , Warszawa, 2013 3) Adamowski J. (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne , Warszawa, 2011 4) Dobek-Ostrowska B.,, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach , Wrocław, 2011 5) Dobek-Ostrowska B. (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa , Wrocław, 2007 6) Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych , Warszawa, 2004 7) Golka B., System medialny Francji , Warszawa, 2001 8) Hallin D. C., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym , Kraków, 2007
Literatura uzupełniająca
UwagiWskazana jest wiedza studentów dotycząca bieżących zagadnień z dziedziny życia społeczno-politycznego oraz mediów i dziennikarstwa.