Zajęcia do wyboru (paleografia lub neografia)

2021L

Kod przedmiotu26S2O-ZDW1h
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOgólny pogląd na rozwój pisma aż do powstania alfabetu. Początki i rozwój alfabetu aż do powstania pisma greckiego. Początki i rozwój pisma łacińskiego do reformy karolińskiej. Renesans karoliński pisma i jego rozwój do końca XII wieku. Pismo tzw. gotyckie (XIII-XV w.). Pismo humanistyczne, czyli renesansowe. Pismo drukowane. Ligatury. Skracanie wyrazów (abrewiatury). Cyfry rzymskie i arabskie. Oddzielanie wyrazów i zdań. Interpunkcja i inne znaki. Kształty liter i ich połączenia w XIII-XVIII wieku. Transkrypcja tekstu pieśni Bogurodzica z rękopisu z 1407 roku. Transkrypcja tekstu listu księcia mazowieckiego Janusza I do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z rękopisu z 1409 roku.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany tylko w formie ćwiczeń.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiStudent otrzymuje tablice do ćwiczeń w domu.