Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia kultury
3
EGZ
Wykład
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna w warsztacie historyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina klasyczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Vademecum studiów historycznych
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia starożytna
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prahistoria ziem polskich
2,5
EGZ
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Sztuka mówienia i wystąpień publicznych
1,5
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
28,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina klasyczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nauki pomocnicze historii
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia starożytna
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia średniowieczna Polski
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia średniowieczna powszechna
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia edukacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
31,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina średniowieczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nauki pomocnicze historii
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia nowożytna Polski (do końca XVIII w.)
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia nowożytna powszechna (do końca XVIII w.)
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy dydaktyki
3
EGZ
Wykład
30
Podstawy prawno-ustrojowe Polski
1
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Historia nowoczesna Polski (XIX w. do 1918 r.)
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia nowoczesna powszechna (XIX w. do 1918 r.)
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka historii
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy prawa
1
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
32,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia i narracja historyczna
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Historia Polski XX wieku
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia powszechna XX wieku
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka historii
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Dziedzictwo kulturowe w edukacji obywatelskiej
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Elementy ekonomii i gospodarki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
Media we współczesnym świecie
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Samorząd i wspólnoty lokalne w Polsce i Unii Europejskiej
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Geografia turystyczna świata i Polski
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia publiczna
3
ZAL-O
Wykład
30
Problemy współczesnego świata
2,5
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezpieczeństwo narodowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Integracja europejska i instytucje europejskie
1
ZAL-O
Wykład
20
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
60
SUMA
30,0