Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna w warsztacie historyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka łacińskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Nauki pomocnicze historii
5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Warsztat naukowy historyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika (konwersatorium)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Translatorium z języka łacińskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Edytorstwo źródeł historycznych
2
ZAL-O
Wykład
30
Historia historiografii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodologia historii
3
EGZ
Wykład
30
Nauki pomocnicze historii
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka historii
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Węzłowe problemy gospodarcze średniowiecznej Polski
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
32,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kultura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy
3
ZAL-O
Wykład
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie nowożytnej
3
ZAL-O
Wykład
30
Przemiany społeczne i kulturowe w XX wieku
3
ZAL-O
Wykład
30
Statystyka i demografia historyczna
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Blok specjalizacyjny do wyboru
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Dydaktyka historii
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
0
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
31,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Absolwent na rynku pracy
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia a pamięć – wybrane aspekty
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy w PRL
2,5
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Blok specjalizacyjny do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia dyplomacji
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
60
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
SUMA
29,0