Bezpieczeństwo międzynarodowe

2020L

Kod przedmiotu1928S2-BEZM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGospodarcze i polityczne problemy UE
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych
Opis ćwiczeńrozpad Jugosławii i jego konsekwencje, rozpad ZSRR i jego konsekwencje, zjednoczenie Niemiec i kwestie bezpieczeństwa, ewolucja NATO, wojna z terroryzmem, Bliski Wschód w kontekście bezpieczeństwa, polityka Rosji i Chin
Opis wykładówpojęcie i klasyfikacje bezpieczeństwa, teorie bezpieczeństwa, uwarunkowania bezpieczeństwa, ewolucja systemu bezpieczeństwa, polityka międzynarodowa mocarstw, porządek mędzynarodowy
Cel kształceniazapoznanie się z podstawowymi uwarunkowaniami, pojęciami i klasyfikacjami związanymi z bezpieczeństwem międzynarodowym w wymiarze globalnym i regionalnym
Literatura podstawowa1) Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa, 2012 2) Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa, 2009 3) Żukowski et al, Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, Olsztyn, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi