Cywilizacje i religie współczesnego świata

Civilizations and Religions of Contemporary World

2019L

Kod przedmiotu1928S2-CIRWS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnenie ma
Opis ćwiczeńCywilizacja chrześcijańska, cywilizacja euroatlatycka, cywilizacja islamu, cywilizacja buddyjska, cywilizacja hinduska; cywilizacja informatyczna Religie uniwersalne: buddyzm, chrześcijaństwo, islam; czym jest wojna cywilizacji? Religie narodowe - judaizm, sintoizm
Opis wykładówPojęcia "cywilizacja" i "religia"; cywilizacje współczesnego świata, typologie religii, religie współczesnego świata
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat współczesnego zróżnicowania cywilizacyjnego i religijnego na świecie oraz jego znaczenia dla konfiguracji politycznej w stosunkach międzynarodowych.
Literatura podstawowa1) Feliks Koneczny, Religie a cywilizacje, Ostoja, 2011 2) Feliks Koneczny , Cywilizacja żydowska, Antyk, Komorów, 1997 3) Feliks Koneczny , Cywilizacja bizantyńska, Antyk, Komorów, 1996 4) Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska (red.), Cywilizacje współczesnej Azji. Prawo, wartości, kultura , Adam Marszałek, Toruń, 2015 5) Adam Zamojski, Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji , UJK, Kielce, 2015 6) Janusz Danecki, Kultura islamu. Słownik, WSiP, Warszawa, 1997 7) Udo Tworuschka (red.), Religie świata w dialogu, Poznań, 2010 8) Eugeniusz Sakowicz , Religie niechrześcijańskie w Polsce, Polihymnia, Lublin, 2009 9) Emmy Brunner-Traut (red.), Pięć wielkich religii świata. Hinduizm, buddyzm, islam, judaizm, chrześcijaństwo, PAX, Warszawa, 2002 10) Helmuth von Glasenapp, Religie niechrześcijańskie, PAX, Warszawa, 1966
Literatura uzupełniająca1) Feliks Koneczny, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Wektory, Wrocław , [1986] 2) Oriana Fallaci, Korzenie nienawiści. Moja prawda o islamie, Cyklady, Warszawa, 2016 3) Izabela Kończak, Marta Woźniak-Bobińska, Ciągłość i zmiana w świecie islamu, UŁ, Łódź, 2016 4) Elżbieta Olzacka , Wojna a kultura. Nowożytna rewolucja militarna w Europie Zachodniej i Rosji, UJ, Kraków, 2016 5) Mateusz Muchacki, Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty współczesnego konsumenta TI, Impuls, Kraków, 2014 6) Canrong Jin, Przyszłość Chin, Adam Marszałek, Toruń, 2013 7) Henryk Kiereś, Osoba i społeczność, PTTA, KUL, Lublin, 2013 8) Samuel P. Huntinkton, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa , 2008 9) Krzysztof Gładkowski, Islam, w: M. Majewski, H. Zimoń (red.), Religioznawstwo w katechezie, Kraków, 1987, s. 180-195 10) Krzysztof Gładkowski, Muzułmanie w nauczaniu Magisterium Kościoła, w: W. Nowak, J. J. Pawlik (red.), Islam w Europie Wschodniej. Historia i perspektywy dialogu, Olsztyn, 2001, s. 53-81 11) Adam Wąs, Dialog chrześcijaństwa z islamem, t. 5, "Studia Nauk Teologicznych PAN", 2010, s. 222-247 12) Henryk Zimoń (red.), Religia w świecie współczesnym , , 2001
Uwagi