Decydowanie polityczne

Political Resolution

2019L

Kod przedmiotu1928S2-DECYDPOL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza na temat metod podejmowania decyzji w polityce. Wiedza z zakresu bieżącej polityki krajowej i międzynarodowej.
Opis ćwiczeńDecydowanie polityczne w państwie demokratycznych Rozwiązywanie konfliktów politycznych Teoria gier Decydowanie polityczne jako proces Podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności Lobbing w decydowaniu politycznym Błędy w decydowaniu politycznym Optymalizowanie decyzji politycznych
Opis wykładówDefiniowanie decydowania politycznego Proces podejmowania decyzji politycznych Decydowanie racjonalne Decydowanie emocjonalne Decydowanie wyborcze Polityczna sytuacja decyzyjna System decydowania politycznego, Mechanizmy decydowania politycznego
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z procesem podejmowania decyzji politycznych. Studenci zapoznają się z procesem decyzyjnym w wymiarze praktycznym.
Literatura podstawowa1) Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 2) Czajowski A., Decydowanie w polityce, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2013 3) Bodnar A., Decyzje polityczne: elemnty teorii, PWN, 1985 4) Sartorii G., Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 5) Skiba L. , Rządzić państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich, Instyttu Sobieskiego, 2010 6) Galster J., Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2015
Literatura uzupełniająca1) K. Opałek (red.) , wyd. Warszawa, Elementy teorii polityki, 1989r., tom 2) M. Zdyb, wyd. Lublin, Istota decyzji. Personalistyczno-normatywistyczna analiza zjawiska, 1990r., tom 3) W. Pianowski, wyd. Warszawa, Z problematyki podejmowania decyzji politycznych, w: Z zagadnień teorii polityki, red. K. Opałek, 1978r., tom 4) A. Czajowski, wyd. Wrocław, Decydowanie w polityce, 2013r., tom 5) M. Borkowska-Nowak, wyd. Lublin, Racjonalność decyzji politycznych, 2012r., tom 6) P. Pawełczyk, wyd. Poznań, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, 2007r., tom 7) W. Cwalina, A. Falkowski, wyd. Gdańsk, Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, 2005r., tom 8) P. Tosiek, wyd. Lublin, Komitologia. Szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej, 2007r., tom
Uwagi