Etyka w polityce

Ethics in Politics

2020L

Kod przedmiotu1928S2-ETWP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefilozofia, nauka o polityce, współczesne doktryny polityczne, antropologia kulturowa, prawa człowieka
Wymagania wstępnestudiowali inny kierunek na poziomie pierwszego stopnia i podjęli studia drugiego stopnia na danym kierunku
Opis ćwiczeńOsoba a społeczeństwo. Zasady społeczne. Polityka a etyka polityczna. Wolność. Sprawiedliwość. Etyka polityki międzynarodowej: sprawiedliwy pokój.
Opis wykładówZagadnienia realizowane w ramach wykładu dotyczą podstawowych zagadnień z zakresu etyki ogólnej, metaetyki, nauki o ludzkim działaniu, kryterium rozstrzygania o wartości moralnej czynu, deontologii etycznej, koncepcjach sprawiedliwości i dobra wspólnego, aretologii.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie i przybliżenie istoty etyki, wskazanie na fundamentalne cechy postępowania i oceny moralnej, zapoznanie z różnymi stanowiskami uzasadniania w etyce politycznej, sformułowanie ogólnych kryteriów na użytek polityki, nabycie sprawności w korzystaniu z umiejętności intelektualnych i moralnych w świadomym i aktywnym uczestnictwie w życiu wspólnot politycznych.
Literatura podstawowa1) Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i ska, 2001 2) MacIntyre A., Etyka i polityka, PWN, 2009 3) Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, TN KUL, 1993 4) Sutor B., Etyka polityczna, Kontrast, 1994
Literatura uzupełniająca1) Prabucka D., wyd. Oficyna wydawnicza Impuls, Etyka i polityka, 2005r., tom 2) Szyszkowska M, Kozłowski T., wyd. Liber, Polityka a moralność, 2001r., tom
Uwagi