Gospodarcze i polityczne problemy UE

Economical and Political Problems of EU

2019Z

Kod przedmiotu1928S2-GIPPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi