Historia instytucji politycznych

History of Political Institutions

2019L

Kod przedmiotu1928S2-HISTINSPO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie; Teoria współczesnych systemów politycznych; Historia ustroju i systemów politycznych w Polsce; Myśl polityczna do końca XVIII w; Współczesne doktryny polityczne
Wymagania wstępne podstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń-proces demokratyzacji państwa liberalnego -identyfikacja znaczenia: -dziedzictwa państwa liberalnego -dziedzictwa starożytnego republikanizmu -rehabilitacja: -dziedzictwa średniowiecznego konstytucjonalizmu -dziedzictwa monarchii absolutnej
Opis wykładów-dystynkcja demokracji klasycznej oraz nowoczesnej -identyfikacja dziedzictwa średniowiecznego: system przedstawicielski -analiza ustroju armii jako czynnika warunkującego demokrację polityczną na przestrzeni wieków -porównanie reżimów autorytarynych na przestrzeni wieków -wskazanie na przykładach historycznych różnicy pomiędzy reżimem autorytarynym i totalitarnym -analiza patologii centralizmu biurokratycznego w monarchii absolutnej oraz w demokracji
Cel kształcenia-zdolność krytycznej i analitycznej percepcji różnych typów ustrojów na przestrzeni wieków; -w szczególności ustrojów starożytności śródziemnomorskiej oraz cywilizacji zachodniej epoki średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej; -w perspektywie genezy liberalnej demokracji
Literatura podstawowa1) J. Baszkiewicz, Baszkiewiecz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2002. Dahl R., Demokracja i jej krytycy, przeł. S.Amsterdamski, Kraków 1995 Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, Warszawa 1977. Kamińka K., A.Gaca, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002. Kinstler M., M.Ptak, Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1996. Maciejowski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2007. Szczaniecki M., Historia państwa i prawa, Warszawa 2007. Tilly H., Demokracja, przeł., M.Szczubiałka, Warszawa 2008 Tocqueville A., Dawny ustrój i rewolucja, Kraków 1994., Gdańsk, 2002 2) J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk, 2002 3) R. Dahl, Demokracja i jej krytycy , Kraków , 1995 4) F. Fukuyama, Historia ładu politycznego, Poznań, 2012
Literatura uzupełniająca1) A. Tocqueville, wyd. Kraków , Dawny ustrój i rewolucja, 1994r., tom
Uwagi