Język angielski

English

2019Z

Kod przedmiotu1928S2-JANG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającejęzyk angielski
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość języka angielskiego
Opis ćwiczeńpraca z tekstem, zawierającym leksykę specjalistyczna z zakresu danego kierunku studiów
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów, redagowanie tekstów naukowych w języku obcym z użyciem terminologii właściwej dla studiowanej dziedziny i dyscypliny.
Literatura podstawowa1) R.J. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford University Press, 2007 2) A. Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, Yale University Press, 1984 3) G. R. Berridge, L. Llyod, Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy, Palgrave Macmillan, 2012 4) K. Lipiński, , Vademecum tłumacza, , Wyd. Idea, 2000 5) P. H. Collin, T. Michalak, , Słownik polityki z terminami Unii Europejskiej angielsko – polski, , Wydawnictwo: Wilga, 2000 6) I. Kienzler,, Słownik Unii Europejskiej. Angielsko-polski i polsko-angielski, , Wyd. ODDK,, 2007
Literatura uzupełniająca1) M. Eckstein, R. Sosnowski,, wyd. wyd. Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik,, 2004r., tom 2) J. Pieńkos, , wyd. Wyd. Zakamycze,, Podstawy przekładoznawstwa, , 2003r., tom
UwagiZajęcia mają charakter translatoryjny