Komunikowanie polityczne

Political Communication

2019L

Kod przedmiotu1928S2-KOMUNPOL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającesystem medialny
Wymagania wstępnewiedza z przedmiotów poprzedzających
Opis ćwiczeńAnaliza form i technik komunikowania politycznego na wybranych wydarzeniach politycznych takich jak np. kampania wyborcza, przemówienia polityczne, zjazdy partii itp.
Opis wykładówKomunikowanie polityczne – definiowanie, rodzaje, funkcje i zadania, zakłócenia; - Definiowanie i rodzaje uczestników komunikowania politycznego (aktorzy polityczni, media masowe, obywatele); - Formy komunikowania politycznego: propaganda polityczna (rodzaje, techniki i metody), reklama polityczna (rodzaje, techniki i metody), public relations (definiowanie, techniki i funkcje); - Narzędzia i profesjonalizacja komunikowania politycznego;
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i pojęciami związanymi z procesem komunikowania politycznego. Przekazanie umiejętności wyjaśniania zasad i zależności przy stosowaniu wybranych strategii, form i narzędzi komunikowania politycznego oraz wskazania roli komunikowania politycznego w życiu społecznym. Uświadomienie korzyści i zagrożeń stosowania określonych technik i metod komunikowania politycznego dla życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych.
Literatura podstawowa1) Dobek-Ostrowska B., "Komunikowanie polityczne i publiczne" , Wyd. Naukowe PWN, 2006 2) Michalczyk S., "Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu", Wyd. Naukowe "Śląsk", 2005 3) Schulz W., "Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce", Wyd. UJ, 2006 4) Pratkanis A., Aronson E., "Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień", Wyd. Naukowe PWN, 2005 5) McNair B., "Wprowadzenie do komunikowania politycznego", Wyd. Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 1998 6) Karwat M., "Teoria prowokacji. Analiza politologiczna", Wyd. Naukowe PWN., 2007
Literatura uzupełniająca1) Fras J.,, "Komunikacja polityczna", , Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, , 2005 2) Trysińska M., , "Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz Internecie", , Dom Wydawniczy ELIPSA,, 2004 3) Bredemeier K., , "Czarna retoryka. Siła i magia języka", , Wyd. Studio Emka,, 2007 4) Płudowski T.,, "Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych", , Wyd. Naukowe PWN, , 2008 5) Dobek-Ostrowska B.,, "Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym", , Wyd. Szkolne PWN,, 2009 6) Dobek-Ostrowska B.,, "Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym", , Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,, 2004 7) Kolczyński M., , "Strategie komunikowania politycznego",, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, , 2008 8) Rittel S. J.,, "Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej", , Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, 2003
Uwagi