Metodologia badań politologicznych

Methodology of political science research

2019Z

Kod przedmiotu1928S2-MBP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceLogika, Filozofia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z nauk społecznych oraz humanistycznych
Opis ćwiczeńPojęcie poznania naukowego. Naukowy status politologii, Podstawowe kategorie politologii, Uwarunkowania badań politologicznych, Metody badawcze
Opis wykładówWiedza a poznanie naukowe. Elementy formalne poznania naukowego. Naukowy status politologii, Podstawowe kategorie politologii, Uwarunkowania badań politologicznych, Metody badawcze
Cel kształceniaZapoznanie z podstawowymi orientacjami badawczymi w politologii
Literatura podstawowa1) A. Grobler, Metodologia nauk, Znak, 2006 2) M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, UMCS, 1996 3) W. Żebrowski, Badanie polityki, UWM, 2012 4) T. Klementowicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, PWN, 1991 5) J. Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Koźmiński, 2006 6) T. Łoś-Nowak red., Politologia w Polsce, Rafał Marszałek, 1998 7) A. Chodubski, Wstęp do badń politologicznych, UG, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi