Problemy globalne współczesnego świata

Global problems of the contemporary world

2020L

Kod przedmiotu1928S2-PGWS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówDefinicja problemu globalnego, katalogi problemów: polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, technologiczne i klimatyczne.
Cel kształceniaPrzedmiot ma nauczyć studenta dostrzegania i rozumienia problemów globalnych współczesnego świata oraz zagrożeń z nich wypływających.
Literatura podstawowa1) Cesarz Z., Stadtmüller E., , Problemy polityczne współczesnego świata, Uniw. Wrocławski, 2002 2) Czerny M., Łuczak R., Makowski J, Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, Wyd. Nauk. PWN, 2007 3) Grochalski S.M., Problemy globalne współczesnego świata, Uniw. Opolski, 2003 4) Grochalski S.M., Współczesne problemy globalne, Uniw. Opolski, 2005
Literatura uzupełniająca1) Misiak W, Globalizacja – więcej niż podręcznik. Społeczeństwo-kultura-polityka, 2007r., tom 2) Bauman Z., Globalizacja, 2000r., tom
Uwagi