Problemy mniejszości we współczesnym świecie

Problems of minorities in the contemporary world

2020L

Kod przedmiotu1928S2-PMWWS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnenie ma
Opis ćwiczeńPojęcie i typologia mniejszości; mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, mniejszości religijne, mniejszości seksualne; gender; polityka różnicy; polityka kultury; ideologia wielokulturowości
Opis wykładówPojecie "mniejszości" i jego krytyka; ochrona prawna mniejszości; typologia mniejszości; mniejszości narodowe i etniczne; wybrane przykłady konfliktów etnicznych i ideologicznych na świecie; sytuacja mniejszości w Polsce i w Europie
Cel kształceniaPrezentacja głównych obszarów problemów mniejszości we współczesnym świecie.
Literatura podstawowa1) Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość, , Wyd. Poznanskie, Poznań, 2004 2) Burszta W. J., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Čolovič I. , wyd. Universitas, Kraków, Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, 2001r., tom 2) Oświecimski K., wyd. Akademia Ignatianum, Kraków 2014, Lobby etniczne a polityka zagraniczna USA, 2014r., tom 3) Chodubski Andrzej, Frączek Adriana, Głogowska Helena, Waśkiewicz Andrzej (red.), , wyd. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk, W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego, 2011r., tom 4) Kurasz I., wyd. Nomos, Kraków, Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne , 2015r., tom 5) Galewska-Gurzińska, Koziński B. , wyd. Black Unicorn, Jastrzębie-Zdrój, Polska służba konsularna w latach 1990-2013 : analiza wybranych aspektów. Polskie mniejszości narodowe, Polonia, obywatele polscy, 2014r., tom
Uwagi