Praktyka

Practice

2020Z

Kod przedmiotu1928S2-PRAKT
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPraktyka w instytucji przyjmującej
Opis wykładówPraktyka w instytucji przyjmującej
Cel kształceniaCelem praktyki studenckiej (w trybie ciągłym) jest zapoznanie studenta/studentki z działalnością zawodową oraz organizacyjną wybranej instytucji. Konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej oraz dotychczasowych doświadczeń praktycznych. Kształtowanie umiejętności zawodowych w warunkach naturalnych pracy danej instytucji publicznej. Zebranie dokumentacji potrzebnej do zaliczenia praktyki.
Literatura podstawowa1) -, 1) ., ., ., . , t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) ., wyd. ., ., tom
Uwagi