Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej

Diplomatic protocol and foreign service organization

2020L

Kod przedmiotu1928S2-PRDYP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMiędzynarodowe stosunki polityczne, Polityka zagraniczna, stosunki dyplomatyczne i konsularne
Wymagania wstępnePodstawowe informacje na temat dyplomacji
Opis ćwiczeńPojęcie protokołu i jego podstawowe zadania, organizacji i funkcjonowania polskiej służby zagranicznej, system rekrutacji i szkoleń MSZ, struktura MSZ, zasady kurtuazji, pierwszeństwo kiedyś i obecnie, precedencja najwyższych godności w państwie, precedencja w korpusie dyplomatycznym, precedencja: na przyjęciach, w samolocie, w samochodzie, służbowa a towarzyska, zasada „prawa-lewa strona”, zasada alternatu, tytulatura, bilety wizytowe, zaproszenia, ubiór odpowiedni do okazji, rodzaje przyjęć, nakrycie stołu, dobór menu i napojów, etykieta przy stole,
Opis wykładów1. Dyplomacja i protokół dyplomatyczny 2. Służba zagraniczna RP 3. Ceremoniał 4. Pierwszeństwo (precedencja), zasady kurtuazji, tytulatura 5. Organizacja i składanie wizyt, przyjęcia dyplomatyczne 6. Prowadzenie korespondencji 7. Etykieta profesjonalna (zawodowa)
Cel kształceniaZnajomość zasad i reguł obowiązujących w dyplomacji oraz polskiej służbie zagranicznej, Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego i profesjonalnej etykiety, przydatnymi podczas oficjalnych spotkań, organizacji konferencji czy wymiany korespondencji. Celem jest także poszerzenie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania polskiej służby zagranicznej, systemie rekrutacji i szkoleń oraz strukturze MSZ
Literatura podstawowa1) Ikanowicz, Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa, 2007 2) Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa, 2010 3) Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca1) Stemplowski, wyd. Warszawa, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, 2007r., tom 2) Szczepanik, wyd. Warszawa, Dyplomacja Poslki 1918-2000, 2000r., tom 3) Orłowski, wyd. Warszawa, Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością, 2015r., tom
Uwagi