Psychologia polityki

Psychology of Politics

2019Z

Kod przedmiotu1928S2-PSYCHPOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. K. Skarżyńska, Podstawy psychologii politycznej, t. , Poznań, 2000, s. 2) K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, t. , Warszawa , 2005, s. 3) red. D. Sears, L. Huddy, R. Jarvis, Psychologia polityczna, t. , Kraków, 2008, s. 4) P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, t. , Warszawa, 2009, s. 5) J. Koralewicz, M. Ziołkowski, Mentalność Polakow. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000, t. , Warszawa, 2003, s. 6) M. Marody, Orientacje ideologiczne Polaków (w:) A. Jasińska-Kania, M. Marody, Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, t. , Warszawa, 2002, s. 7) E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, t. , Londyn-Warszawa, 1995, s. 8) P. Załęski, A. Szałański, Ł. Żołądek, Przegrani i wygrani transformacji wobec rzeczywistości społeczno-politycznej, t. , Warszawa, 2007, s. 9) red. U. Jakubowska, K. Skarżyńska, Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, t. , Warszawa, 2005, s. 10) G. Le Bon, Psychologia tłumu, t. , Warszawa, 1994, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi