Ruchy społeczne

Social Movements

2020Z

Kod przedmiotu1928S2-RSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Della Porta Donatella, Diani M, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków, 2009 2) Jawłowska Aldona, Kubik Jan, Ruchy społeczne, Warszawa, 2007 3) Krzemiński I. (red.), Wolność, równość, odmienność: nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku , Warszawa, 2006 4) Marczewska-Rytko M. (red.), Haktywizm: (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja)" , wyd. Wyd. UMCS, Lublin, 2014 5) Offe C., Nowe ruchy społeczne, Znak, Kraków, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi