Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych

The Holy See in international relations

2020Z

Kod przedmiotu1928S2-SAWSM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Jakubowski, O Roma felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego, t. , Warszawa, 2005, s. 2) W. Jakubowski, Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Podstawowe akty prawne, t. , Warszawa, 2013, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi