Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

MA Seminar and Thesis II

2019L

Kod przedmiotu1928S2-SEMPRII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn, 2008 2) J. Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszwa, 2010 3) Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk, 2006 4) Backer r, et al. , Metodologia badań politologicznych, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi