Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV

MA Seminar and Thesis IV

2020L

Kod przedmiotu1928S2-SEMPRIV
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, INP UWM, 2008 2) J. Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, PWN, 2010 3) Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, UG, 2006 4) Backer r, et al. , Metodologia badań politologicznych, PTNP, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi