Socjologia polityki

Political sociology

2019L

Kod przedmiotu1928S2-SOCPOLI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lipset Seymour, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki , wyd. PWN, Warszawa, 1995 2) Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, wyd. PWN, Warszawa, 2002 3) Wnuk Lipieński E., "Socjologia życia publicznego", wyd. Scholar, Warszawa, 2008 4) Woroniecki P., "Odmiany dyskursu politycznego", wyd. Wyd. UWM, Olsztyn, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi