Technologie informacyjne w politologii

Information Technologies in Political Sciences

2020Z

Kod przedmiotu1928S2-TIWP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość technologii informacyjnych na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńNabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej i programów użytkowych celem samodzielnego realizowania różnych prac naukowcy i zadań wynikających z toku studiów na politologii oraz przyszłej pracy zawodowej związanej z politologią - wyszukiwanie danych, podstawy baz danych, zaawansowane użytkowanie programów edycyjnych (bibliografie), tworzenie zaawansowanych prezentacji.
Opis wykładówPojecie informatyki, technologii informatycznej i informacyjnej, przykładowe obszary zastosowania IT w naukach politycznych i polityce; społeczeństwo informacyjne i polityka; edukacja na odległość; zagrożenia bezpieczeństwa komputera w instytucjach publicznych; prawo autorskie a IT.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi zagadnieniami i pojęciami występującymi w trakcie pracy z komputerem, szczególnie w obszarze nauk politycznych, a także przygotowanie studentów do świadomego wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w celu poszukiwania, wykorzystywania i przetwarzania informacji z różnych źródeł w celu rozwiązywania problemów z dziedziny politologii.
Literatura podstawowa1) M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 2) M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 3) M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6 , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 4) Gogołek W, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Difin, 2006 5) Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Difin, 2007
Literatura uzupełniająca1) A. Żarowska, W. Węglarz, wyd. Wyd. Naukowe PWN, "ECDL na skróty", tom 2011
Uwagi