Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2020L

Kod przedmiotu1928S2-WYKMON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Opara S., Radziszewska-Szczepaniak D., Żukowski A., Podstawowe kategorie polityki, INP UWM, 2005 2) Żukowski A., Hartliński M., Modzelewski W., Więcławski J., Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, INP UWMM, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi