Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2017L

Kod przedmiotu1900SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówUstawowy aparat pojęciowy związany z ochroną prawną własności intelektualnej; pola eksploatacji utworów; literatura i przepisy prawa autorskiego, podmioty własności intelektualnej, przedmioty własności intelektualnej, treść prawa w tym zakresie.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z elementarnymi zasadami, pojęciami oraz procedurami prawa ochrony własności intelektualnej
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2016 2) E. Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi