Filozofia współczesna

Contemporary Philosophy

2017Z

Kod przedmiotu1928S2-FILOZWSP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy filozofii
Wymagania wstępneOgólna wiedza humanistyczna
Opis ćwiczeń1. Witalizm i rewolucja kulturowa Nietzschego, 2. Personalizacja życia społecznego i polityki u Mounier, 3. Absurd i męstwo według Camus, 4. Absurd a wolność u Sartre'a, 5. Idea transcendencji u Jaspersa, 6. Doświadczenia egzystencjalne według Marcela, 7. Dialogiczna etyka Levinasa, 8. Filozofować poprzez język, 9. Francuski kontekst postmodernizmu, 10. Wybrani reprezentanci i nurty współczesnej filozofii w Polsce
Opis wykładów1.Historyczno-kulturowy kontekst myśli współczesnej. 2. F. Nietzsche, 3. Personalizm, 4. Egzystencjalizm teistyczny oraz ateistyczny, 5. Filozofia dialogu, 6. Filozofia języka - analityczna oraz hermeneutyczna, 7. Postmodernizm. 8. Filozofia w Polsce po 1989 roku
Cel kształceniaZapoznanie studenta z nurtami myśli współczesnej, z uwzględnieniem oddziaływań społeczno-politycznych oraz kulturowych
Literatura podstawowaT. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, 2009; A. Mackiewicz, Filozofia współczesna, 2008; W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewska, Historia filozofii i wtyki do współczesności 2002; J. Tischner, Filozofia współczesna, 1989; A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, 1992; J. Tischner, Polski kształt dialogu, 2002.
Literatura uzupełniająca
Uwagi