Filozofia współczesna

Contemporary Philosophy

2017Z

Kod przedmiotu1928S2-FILOZWSP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy filozofii
Wymagania wstępneOgólna wiedza humanistyczna
Opis ćwiczeń1. Witalizm i rewolucja kulturowa Nietzschego, 2. Personalizacja życia społecznego i polityki u Mounier, 3. Absurd i męstwo według Camus, 4. Absurd a wolność u Sartre'a, 5. Idea transcendencji u Jaspersa, 6. Doświadczenia egzystencjalne według Marcela, 7. Dialogiczna etyka Levinasa, 8. Filozofować poprzez język, 9. Francuski kontekst postmodernizmu, 10. Wybrani reprezentanci i nurty współczesnej filozofii w Polsce
Opis wykładów1.Historyczno-kulturowy kontekst myśli współczesnej. 2. F. Nietzsche, 3. Personalizm, 4. Egzystencjalizm teistyczny oraz ateistyczny, 5. Filozofia dialogu, 6. Filozofia języka - analityczna oraz hermeneutyczna, 7. Postmodernizm. 8. Filozofia w Polsce po 1989 roku
Cel kształceniaZapoznanie studenta z nurtami myśli współczesnej, z uwzględnieniem oddziaływań społeczno-politycznych oraz kulturowych
Literatura podstawowa1) Copleston F., Historia filozofii, t. 7-9, PAX, 1989-1995 2) Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1-2, Znak, 2009 3) Kuderowicz Z. (red.), Filozofia współczesna, t. 1-2, WP, 2001 4) Miś A., Filozofia współczesna. Główne nurty, SCHOLAR, 2007 5) Pr. zb., Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1-10, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 200-2009 6) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca1) W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewska, Historia filozofii i etyki do współczesności , UMK, 2002 2) J. Tischner, Polski kształt dialogu, Znak, 2002
Uwagi