Metodologia badań politologicznych

Methodology of political science research

2017Z

Kod przedmiotu1928S2-MBP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceFilozofia, Logika
Wymagania wstępneWiedza z formalnych aspektów ludzkiego poznania
Opis ćwiczeń1. Czym jest polityka dla metodologa?, 2. Podstawowe orientacje badawcze, 3. Problem badawczy, 4. Hipotezy badawcze, 5 Aplikacje metod badawczych
Opis wykładów1.Teoria naukowa w metodologii nauk politycznych, 2. Status badawczy politologii, 3. Uwarunkowania badań politologicznych, 4. Proces badawczy, 5. Metody badawcze
Cel kształceniaZapoznanie studenta z treściowymi oraz formalnymi aspektami badań politologicznych
Literatura podstawowa1) A. Grobler, Metodologia nauk, Znak, 2006 2) M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, UMCS, 1996 3) W. Żebrowski, Badanie polityki, UWM, 2012 4) T. Klementowicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, PWN, 1991 5) J. Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Koźmiński, 2006 6) T. Łoś-Nowak red., Politologia w Polsce, Rafał Marszałek, 1998 7) A. Chodubski, Wstęp do badń politologicznych, UG, 2004
Literatura uzupełniająca1) A. Żukowski, M. Hartliński, W. Modzelewski, J. Więcławski, Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, UWM, 2015
Uwagi