Metodologia badań politologicznych

Methodology of political science research

2017Z

Kod przedmiotu1928S2-MBP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceFilozofia, Logika
Wymagania wstępneWiedza z formalnych aspektów ludzkiego poznania
Opis ćwiczeń1. Czym jest polityka dla metodologa?, 2. Podstawowe orientacje badawcze, 3. Problem badawczy, 4. Hipotezy badawcze, 5 Aplikacje metod badawczych
Opis wykładów1.Teoria naukowa w metodologii nauk politycznych, 2. Status badawczy politologii, 3. Uwarunkowania badań politologicznych, 4. Proces badawczy, 5. Metody badawcze
Cel kształceniaZapoznanie studenta z treściowymi oraz formalnymi aspektami badań politologicznych
Literatura podstawowaA. Grobler,Metodologia nauk, Kraków 2006; M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki 1996;Badanie polityki : ogniwa procesu badawczego na studiach politologicznych, Olsztyn 2012;Klementewicz T., Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991;Karpiński J, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca
Uwagi