Marketing polityczny w polskich kampaniach wyborczych

Political Marketing in Polish election campaigns

2017L

Kod przedmiotu1928S2-MPWPKW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMarketing polityczny, Komunikowanie polityczne, Techniki manipulacji politycznej
Wymagania wstępneWiedza z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńUwarunkowania kampanii wyborczych w Polsce. Wykorzystanie form komunikowania politycznego w kampaniach wyborczych w Polsce. Reklama polityczna. Kampania bezpośrednia. Debata telewizyjna. Negatywne kampanie wyborcze i polityczne.
Opis wykładówBudowanie strategii kampanii wyborczej - złożenia teoretyczne i praktyczne. Zasady prawne finansowania kampanii wyborczej w Polsce. Tworzenie wizerunku kandydata. Tworzenie programu politycznego/wyborczego. Mowa werbalna i niewerbalna w kampanii wyborczej. Zasady, rola i skuteczność kampanii wyborczych. Sondaże wyborcze.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu tworzenia kampanii wyborczych, umiejętności doboru odpowiednich technik, metod i narzędzi pozwalających na realizacje przyjętej strategii wyborczej.
Literatura podstawowa1) Stepińska A., Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990-2000 3. , Toruń 2004., ., 2007 2) Ferenc W., Mrówka R., Wilkos S., Komunikowanie polityczne. Jak wygrać wybory?, ., 2004 3) Ferenc W., Wilkos S., Kampania wyborcza: strategia, taktyka i komunikacja, ., 2004 4) Dobek-Ostrowska B., Marketingowe aspekty komunikowania politycznego, ., 2005
Literatura uzupełniająca1) Cwalina W., Falkowski A.,, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna , t. ., ., 2005 2) Szalkiewicz W, Jak wygrać wybory?, ., 2006
Uwagi