Psychologia polityki

Psychology of Politics

2017Z

Kod przedmiotu1928S2-PSYCHPOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa zagadnienia psychologii społecznej.
Opis ćwiczeńI. Jednostka w polityce – podstawowe kategorie analityczne 1. Mentalność społeczno-polityczna 1.1. Mentalność jako wynik przekonań normatywnych 1.2. Wymiary mentalności 1.2.1. Indywidualizm-kolektywizm 1.2.2. Demokratyzm-autorytaryzm 1.2.3. Lewicowość-prawicowość 1.2.4. Elitaryzm-egalitaryzm 2. Orientacje ideowe 3. Formy aktywności politycznej 4. Alienacja polityczna II. Zachowania wyborcze 1. Zachowania a preferencje wyborcze 1.1. Definicja zachowań wyborczych 1.2. Preferencje wyborcze 2. Typologia zachowań wyborczych 3. Model socjalno-strukturalny 4. Model racjonalnego wyboru 4.1. Racjonalność zachowań wyborczych 4.2. Nieracjonalność zachowań wyborczych 4.3. Koncepcja głosowania tematycznego 5. Model psychologii społecznej 6. Identyfikacja partyjna 7. Wizerunek kandydata (głosowanie skoncentrowane na osobie polityka) 8. Analiza zachowań wyborczych Polaków w wyborach prezydenckich 9. Analiza zachowań wyborczych Polaków w wyborach parlamentarnych 10. Analiza zachowań wyborczych Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Opis wykładów1. Psychologia jako dyscyplina naukowa 2. Podstawowe metody badań psychologicznych 3. Status teoretyczno-metodologiczny psychologii polityki 4. Scena polityczna i jej główni aktorzy 5. Formy aktywności politycznej i zależności między nimi 6. Zachowania wyborcze 7. Przywództwo polityczne 8. Manipulacje polityczne 9. Konflikty polityczne 10. Negocjacje polityczne 11. Ekstremizm polityczny 12. Badania psychopolityczne
Cel kształceniaCelem zajęć jest ukazanie psychologicznych aspektów polityki, ich analiza, aplikacja wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zadań praktycznych.
Literatura podstawowa1) red. K. Skarżyńska, Podstawy psychologii politycznej, t. , Poznań, 2000, s. 2) K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, t. , Warszawa , 2005, s. 3) red. D. Sears, L. Huddy, R. Jarvis, Psychologia polityczna, t. , Kraków, 2008, s. 4) P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, t. , Warszawa, 2009, s. 5) J. Koralewicz, M. Ziołkowski, Mentalność Polakow. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000, t. , Warszawa, 2003, s. 6) M. Marody, Orientacje ideologiczne Polaków (w:) A. Jasińska-Kania, M. Marody, Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, t. , Warszawa, 2002, s. 7) E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, t. , Londyn-Warszawa, 1995, s. 8) P. Załęski, A. Szałański, Ł. Żołądek, Przegrani i wygrani transformacji wobec rzeczywistości społeczno-politycznej, t. , Warszawa, 2007, s. 9) red. U. Jakubowska, K. Skarżyńska, Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, t. , Warszawa, 2005, s. 10) G. Le Bon, Psychologia tłumu, t. , Warszawa, 1994, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi