System medialny

Media system

2017Z

Kod przedmiotu1928S2-SYSTEMMED
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnezgodnie z programem studiów
Opis ćwiczeńAnaliza systemów medialnych w wybranych państwach świata
Opis wykładówSystem medialny – definiowanie, elementy składowe, rodzaje, zasady funkcjonowania; - Zależności między systemem medialnym a systemem ustrojowo-politycznym państwa - Transformacja systemu medialnego w Polsce po 1989 r. – uwarunkowania polityczne i prawne; - Instytucje i przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu medialnego w Polsce i na świecie; - Wpływ rozwoju technologicznego mediów na kształtowanie się systemów medialnych; - Instytucje i formy kontroli mediów dawniej i współcześnie; - Znaczenie reklamy w kształtowaniu się rynku medialnego
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów i czynników wpływających i kształtujących systemy medialne oraz wskazanie zależności między funkcjonowaniem systemu politycznego i sytemu medialnego.
Literatura podstawowa1) Dobek – Ostrowska B. (red.), 2002, "Transformacja systemów medialnych w Krajach Europy Środkowo – Wschodniej po 1989 roku", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2) Dobek – Ostrowska B. , 2011, "Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 3) Jakubowicz K., , 2007, "Media publiczne. Początek końca czy nowy początek", Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 4) Bauer Z., Chudziński E. (red.), 2000, "Dziennikarstwo i świat mediów", UNIVERSITAS, 5) Dobek – Ostrowska B. (red.), 2007, "Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 6) Adamowski J. (red.), 2008, "Wybrane zagraniczne systemy medialne", wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 7) Hallin D.C., Mancini P., 2007, "Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym", Wyd. UJ,
Literatura uzupełniająca1) Sonczyk W.,, "Media w Polsce", t. , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne , 1999, s. 2) Golka B., , "System medialny Francji", t. , Dom Wydawniczy ELIPSA,, 2001, s. 3) Golka B., , "System medialny Stanów Zjednoczonych" , t. , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne , 2004, s. 4) Dudek P., Kuś M. (red.),, "Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości", t. , Wyd. Adam Marszałek, , 2010, s. 5) Adamowski J., Jabłonowski M. (red.), , "Polskie media u progu XXI wieku", , t. , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR , 2001, s. 6) Ociepka B., Ratajczak M.,, "Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria" , t. , Oficyna Wydawnicza Arboretum,, 2000, s. 7) Sasińska-Klas T., Hess A. (red.), , "Media a integracja europejska" , t. , Wyd. UJ , 2010, s. 8) Stasiak-Jazukiewicz E., , "Polityka medialna Unii Europejskiej" , t. , Wyd. Sejmowe , 2005, s. 9) Jakubowicz K.,, "Polityka medialna a media elektroniczne", , t. , Wyd. Akademickie i Profesjonalne , 2008, s. 10) Klimkiewicz B. (red.),, "Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów-" , t. , Wyd. UJ, 2005, s.
Uwagi