System medialny

Media system

2017Z

Kod przedmiotu1928S2-SYSTEMMED
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnezgodnie z programem studiów
Opis ćwiczeńAnaliza systemów medialnych w wybranych państwach świata
Opis wykładówSystem medialny – definiowanie, elementy składowe, rodzaje, zasady funkcjonowania; - Zależności między systemem medialnym a systemem ustrojowo-politycznym państwa - Transformacja systemu medialnego w Polsce po 1989 r. – uwarunkowania polityczne i prawne; - Instytucje i przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu medialnego w Polsce i na świecie; - Wpływ rozwoju technologicznego mediów na kształtowanie się systemów medialnych; - Instytucje i formy kontroli mediów dawniej i współcześnie; - Znaczenie reklamy w kształtowaniu się rynku medialnego
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów i czynników wpływających i kształtujących systemy medialne oraz wskazanie zależności między funkcjonowaniem systemu politycznego i sytemu medialnego.
Literatura podstawowa1) Dobek – Ostrowska (red.) B. , "Transformacja systemów medialnych w Krajach Europy Środkowo – Wschodniej po 1989 roku", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002 2) Dobek – Ostrowska B. , "Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011 3) Jakubowicz K., "Media publiczne. Początek końca czy nowy początek", Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2007 4) Bauer Z., Chudziński E. (red.), "Dziennikarstwo i świat mediów", UNIVERSITAS, 2000 5) Dobek – Ostrowska B. (red.), "Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007 6) Adamowski J. (red.), "Wybrane zagraniczne systemy medialne", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 7) Hallin D.C., Mancini P., "Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym", Wyd. UJ, 2007
Literatura uzupełniająca1) Sonczyk W.,, "Media w Polsce", Wyd. Szkolne i Pedagogiczne , 1999 2) Golka B., , "System medialny Francji", Dom Wydawniczy ELIPSA,, 2001 3) Golka B., , "System medialny Stanów Zjednoczonych" , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne , 2004 4) Dudek P., Kuś M. (red.),, "Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości", Wyd. Adam Marszałek, , 2010 5) Adamowski J., Jabłonowski M. (red.), , "Polskie media u progu XXI wieku", , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR , 2001 6) Ociepka B., Ratajczak M.,, "Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria" , Oficyna Wydawnicza Arboretum,, 2000 7) Sasińska-Klas T., Hess A. (red.), , "Media a integracja europejska" , Wyd. UJ , 2010 8) Stasiak-Jazukiewicz E., , "Polityka medialna Unii Europejskiej" , Wyd. Sejmowe , 2005 9) Jakubowicz K.,, "Polityka medialna a media elektroniczne", , Wyd. Akademickie i Profesjonalne , 2008 10) Klimkiewicz B. (red.),, "Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów-" , Wyd. UJ, 2005
Uwagi