Techniki manipulacji politycznych

Techniques of political manipulations

2018L

Kod przedmiotu1928S2-TMP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePsychologia społeczna; Psychologia polityki; Filozofia polityki; Komunikowanie polityczne; Decydowanie polityczne; Teoria i praktyk negocjacji
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń-współczesne i historyczne przykłady stosowania technik manipulacji politycznej
Opis wykładów-dystynkcja różnych postacie technik wpływu -analiza technik akredytacji, dyskredytacji oraz prowokacji -techniki wpływu w komunikacji politycznej oraz masmediach -przykłady manipulacyjnych technik wpływu
Cel kształceniaogólnoakademicki
Literatura podstawowa1. M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2000 2. D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005 3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1993 4. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006 5. M. Karwat, Teoria prowokacji, Warszawa 2007 6. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2000. 7. M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak