Techniki manipulacji politycznych

Techniques of political manipulations

2018L

Kod przedmiotu1928S2-TMP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePsychologia społeczna; Psychologia polityki; Filozofia polityki; Komunikowanie polityczne; Decydowanie polityczne; Teoria i praktyk negocjacji
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń-współczesne i historyczne przykłady stosowania technik manipulacji politycznej
Opis wykładów-dystynkcja różnych postacie technik wpływu -analiza technik akredytacji, dyskredytacji oraz prowokacji -techniki wpływu w komunikacji politycznej oraz masmediach -przykłady manipulacyjnych technik wpływu
Cel kształceniaogólnoakademicki
Literatura podstawowa1) M. Karwat, Teoria prowokacji , Warszawa, 2007 2) M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej , Toruń, 2000 3) M. Karwat, Teoria prowokacji, Warszawa, 2007 4) M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji, Warszawa , 2007 5) R. Cialdini , O wywieraniu wpływu na ludzi , Gdańsk, 1993
Literatura uzupełniająca1) F. D'Almeida, Manipulacja, Gdańsk, 2005 2) D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa, 2005 3) M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk, 2006
Uwagibrak