Etyka dla prawników

Ethics for lawyers

2021L

Kod przedmiotu29NJ-ETYKADLAPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tokarczyk R, Etyka prawnicza, -, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi