Techniki egzegezy aktów prawnych

Techniques of exegesis of legal acts

2025Z

Kod przedmiotu29NJ-FDWE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaM. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002 J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi