Kryminologia

Criminology

2022Z

Kod przedmiotu29NJ-KRYMIN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, 2006 2) B, Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi