Logika prawnicza

Legal logic

2021L

Kod przedmiotu29NJ-LOGIKAPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot badań, rodzaje i funkcje logiki. Zakres zainteresowań logiki prawniczej. Język jako system znaków, język prawny i język prawniczy. Nazwy i stosunki między zakresami nazw. Wypowiedzi oceniające i normy. Definicje. Rola definicji w języku prawnym i prawniczym. Podział logiczny. Zdanie. Funktory. Rachunek zdań i rachunek nazw. Sylogistyka (zdania kategoryczne, kwadrat logiczny, prawa konwersji, prawa obwersji, sylogizm kategoryczny, sylogizm prawniczy). Relacje. Wypowiedzi modalne.,ĆWICZENIA:Pytania i odpowiedzi (elementy logiki erotetycznej). Rozumowanie (uzasadnianie bezpośrednie i pośrednie, implikacja, wynikanie, wnioskowanie, dedukcja, indukcja, sprawdzanie, wyjaśnianie). Przyczyny nieporozumień. Umiejętność przekonywania (uzasadnianie, dowodzenie, argumentowanie). Argumentacja prawnicza, perswazja i dyskusja. Dyskurs ogólny i dyskurs prawniczy, zasady rzetelnego dyskursu. Podstawy retoryki i erystyki. Wybrane zagadnienia metodologii nauk. Logika a tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa (w tym uzasadnianie orzeczeń sądowych) oraz opanowywanie sporów prawnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Na, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi