Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony środowiska

International and National Environmental Law

2024L

Kod przedmiotu29NJ-MIKIPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szymańska U., E. Zębek, Ochrona środowiska jako interyscyplinarna dziedzina wiedzy, UWM w Olsztynie, 2014, s. 205 2) Zębek E. , Instrumenty administracyjnoprawne i ekonomiczne w ochronie środowiska, KPP Monografie WPiA UWM w Olsztynie, 2017, s. 215
Literatura uzupełniająca
Uwagi