Postępowanie cywilne II

Civil law procedure II

2024L

Kod przedmiotu29NJ-PCYWII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lapierre Jerzy, Weitz Karol, Resich Zbigniew, Misiuk-Jodłowska Teresa, Jodłowski Jerzy, "Postępowanie cywilne", Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 688
Literatura uzupełniająca
Uwagi