Prawo cywilne - zobowiązania I

Civil law-obligations I

2023Z

Kod przedmiotu29NJ-PCZI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Radwański, A. Olejniczak, Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, C.H.Beck, wyd. 13, C.H. Beck, 2018, s. s. 424
Literatura uzupełniająca
Uwagi