Prawo cywilne - zobowiązania II

Civil law-obligations II

2023L

Kod przedmiotu29NJ-PCZII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, C.H. Beck, 2017, ss. 387; 2) W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Lexis Nexis, 2009, ss. 624; 3) E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, C.H. Beck, 2018, ss. 227; 4) J.S. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Lexis Nexis, 2011, ss. 248., C.H. Beck, 2017, s. 387
Literatura uzupełniająca
Uwagi