Prawo dyplomatyczne i konsularne

Diplomatic and Consular Law

2022L

Kod przedmiotu29NJ-PDK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Julian Sutor, Prawo Dyplomatyczne i Konsularne , WKP, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi