Prawo finansowe I

Finance law I

2023Z

Kod przedmiotu29NJ-PFINI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzeziński B. i in., Prawo finansów publicznych, TNOiK, 2018, s. całość 2) Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, 2010, s. 17-219 3) Smoleń P. (red.), Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, Lex Wolters Kluwer business, 2012, s. 19-117
Literatura uzupełniająca
Uwagi