Prawo finansowe II

Finance law II

2023L

Kod przedmiotu29NJ-PFINII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzeziński B. (red.) i in., Prawo finansów publicznych, TNOiK, 2017, s. całość 2) Podstawka M. (red.) i in., Finanse, PWN, 2010, s. 17-219 3) Borodo A., Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne, WoltersKluwer, 2019, s. 145-228 4) Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOiK, 2008, s. 35-160
Literatura uzupełniająca
Uwagi