Prawo gospodarcze publiczne

Public business law

2023L

Kod przedmiotu29NJ-PGP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Powałowski red., Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, 2020 2) H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski red., Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne, Wolters Kluwer , 2020 3) Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi